Poskytujeme komplexní péči praktického lékaře – preventivní, diagnostickou, léčebnou a poradenskou.

 

V rámci interní ambulance poskytujeme dispenzární – pravidelnou péči pacientům s chronickými nemocemi a zajišťujeme komplexní předoperační vyšetření.

   

    

 

Máme volné kapacity - registrujeme nové pacienty, včetně pacientů po ukončení péče u dětského praktického lékaře.

   

 

Naše ordinace má uzavřené smluvní vztahy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

    

Pro obor praktického lékařství:

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP – 111

Vojenská zdravotní pojišťovna – VOZP – 201

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – ZP MV – 211

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – ČPZP – 205

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – OZP - 207

 

     

Pro obor interního lékařství:

   

Vojenská zdravotní pojišťovna – VOZP – 201

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – OZP – 207   

     

 

Na základě smlouvy se zaměstnavatelem poskytujeme i pracovně-lékařskou péči.