MUDr. Jana Králová

 

 • absolventka 2. lékařské fakulty UK Praha (1993)
 • atestace z vnitřního lékařství (1997)
 • licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb pro obor vnitřní lékařství (2003)
 • specializovaná způsobilost udělená MZ pro obor vnitřní lékařství a všeobecné praktické lékařství (2006)
 • pravidelná účast na vzdělávacích akcích – Diplom celoživotního vzdělávání udělovaný ČLK
 • členka ČLK, České lékařské společnosti J. E. Purkyně – internistická sekce a sekce všeobecného lékařství, Sdružení všeobecného lékařství a Sdružení praktických lékařů 
 • praxe: po ukončení studia na lékařské fakultě pracovala 13 let na pozici sekundární lékařky na interním oddělení nemocnice v Berouně (lůžková i ambulantní část), od roku 2007 působila jako lékařka v ambulanci praktického lékaře v Praze 6 – Dejvicích, dále od roku 2009 v ambulanci praktického lékaře v Nižboru a v interní ambulanci v Berouně (Medicentrum), od podzimu 2014 pak na částečný úvazek i v ambulanci praktického a závodního lékaře v berounské nemocnici.
 • od února 2015 provozování soukromé praxe ve Zbirohu v oboru praktické lékařství pro dospělé a interní lékařství.

    

Zdravotní sestra Dana Horinová    

 • vystudovala Střední zdravotnickou školu v Klatovech (1990), v roce 1993 absolvovala nadstavbové studium - odborné školení v oboru gastroenterologie na I.interním odd. FN v Plzni
 • praktické zkušenosti získávala v nemocnici v Rokycanech - na interním oddělení (ambulantní i lůžková část), v gastroeneterologické ambulanci a jako odběrová sestra též v komplementární - laboratorní části nemocnice
 • v naší ordinaci pracuje od listopadu 2018