Komplexní péče praktického a interního lékaře

V naší ordinaci poskytujeme komplexní péči praktického lékaře (preventivní, diagnostickou a léčebnou) hrazenou ze zdravotního pojištění pro u nás registrované pacienty.

Poskytujeme pravidelnou - dispenzární péči ( včetně pravidelných laboratorních kontrol, úpravy medikace, poradenství v oblasti racionální výživy a pohybového režimu) velké části pacientů s interními onemocněními, zejména pacientům s vysokým krevním tlakem, poruchou metabolismu krevních tuků, poruchou glukózového metabolismu ( diabetikům),s onemocněním štítné žlázy....

Pravidelně kontrolujeme pacienty léčené warfarinem - nemusíte docházet k odběrům krve do laboratoře a zpět k lékaři,  v ordinaci Vám během několika málo vteřin změříme spec. přístrojem srážlivost krve a ihned můžeme případně upravit správné dávkování warfarinu.

 V ordinaci provádíme odběry krve a odesíláme k dalšímu vyšetření do certifikovaných laboratoří, kdy většina výsledků vyšetření je známa ještě v den odběru, nejpozději druhý den po odběru v ordinaci. Přímo v ordinaci lze pak provést tato vyšetření:

 • CRP – tzv. zánětlivý parametr, určující, zda je u pacienta indikována léčba antibiotiky                                                                          
 • INR (Quick) – kontrola srážlivosti krve u pacientů léčených warfarinem 
 • Glykemie – hladina krevního cukru, především v rámci pravidelné péče o diabetiky 
 • Oxymetrie (měření okysličení krve) – prstovým pulzním oxymetrem (zcela nebolestivé neinvazivní vyšetření), důležité zejména u pacientů s chronickým  onemocněním srdce a plic, příp. u některých akutních stavů                   

V ordinaci máme k dispozici i EKG přístroj zaznamenávající elektrickou aktivitu srdce.

Všechna tato vyšetření jsou prováděna pro naše registrované pacienty v rámci úhrady zdravotní pojišťovnou (pro pacienta zdarma).

Pro pacienty pojištěné u Vojenské zdravotní pojišťovny( 201) a Oborové zdravotní pojišťovny( 207) zajistíme i kompletní interní předoperační vyšetření, a to i pro pacienty jiných registrujících praktických lékařů.

 

Ostatní služby – nespadající do úhrady zdravotní pojišťovnou

(Platný aktuální ceník najdete vyvěšený v čekárně, ev.informaci sdělíme na telefonický dotaz.)

K těmto placeným službám patří např.:

 • výpis a pořízení kopie z dokumentace pacienta
 • vyšetření pro potvrzení na řidičský a  zbrojní průkaz – před těmito vyšetřeními prosím vyplňte příslušné formuláře (najdete v sekci "Ke stažení" či k dispozici v ordinaci u sestry) - "Prohlášení" vyplňte celé a podepište, v "Posudku" doplňte pouze vaše osobní údaje; pokud nosíte brýle na dálku, přineste je s sebou, nezapomeňte také na občanský a řidičský, ev. zbrojní průkaz
 • vystavení zdravotního průkazu
 • očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou
 • potvrzení pro různé kurzy (autoškola apod.), pobyt v lázních (samoplátce – není indikováno lékařem), pro komerční účely
 • vyšetření na vyžádání pacienta (kdy není toto vyšetření indikováno lékařem)
 • předoperační vyšetření před chirurgicko-kosmetickými výkony
 • a další....

 

Pracovně-lékařská péče

Po předchozím objednání a na základě smlouvy se zaměstnavatelem nabízíme také možnost pracovně-lékařské péče.

Dle aktuálně platné legislativy mají organizace povinnost zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby (PLS), a zároveň je ze zákona vyloučena svobodná volba lékaře pro PLS, tzn., že zaměstnavatel má právo určit zaměstnanci, kdo mu bude PLS poskytovat.

(Pro běžnou péči praktického lékaře zůstává svobodná volba lékaře zachována.)

V rámci PLS jsou prováděny vstupní, periodické preventivní, mimořádné a výstupní prohlídky, odborná kontrola pracovišť, poradenská činnost v oblasti podpory a ochrany zdraví při práci, sledování vlivu práce pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců, organizování školení první pomoci a zdravotní výchovy a výcviku zaměstnanců, spolupráce s hygienickou službou a pracovníky BOZP.

V případě zájmu firem o navázání spolupráce nás, prosím, kontaktuje telefonicky.